Како да се воздржиш да не зборуваш? Можеш ли да ја премолчиш неволјата што те прогонува?

Да не заборавив нешто? Ако сум заборавила, значи, не било важно. Или не било за кажување. Но, ако е за право, ништо не е за кажување. Облеката е измислена за да ти ги покрива недостатоците. А зборот да ти го покажува и тоа што не се гледа.

Па, сепак, нешто те тера да зборуваш. Ти мислиш дека така само се ослободуваш, а всушност, си ги признаваш своите слабости. И без да знаеш, си ги признаваш.

Нема толку успешен збор што може да те обезгреви. Дури и кога мислиш дека искрено се исповедуваш. Зборот нема милост: на секоја кривина те чека за да те изненади. Секој збор има и свој лик и свој ум. Можеби тоа се токму твоите, но ти не си ги препознаваш. И секој погрешно употребен збор, може да те злоупотреби. И ќе ти ја уништи и чесната мисла што си сакал да ја соопштиш. Колку и да си претпазлив, ќе те изневери и ќе те предаде. Ќе го каже и она што не сакаш да се знае. Но како да се воздржиш да не зборуваш? Можеш ли да ја премолчиш неволјата што те прогонува?“

„Тунел“ – Петре М. Андреевски​

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: