Љубовта има граница и се вика Достоинство

Кога има дваесет чекори помеѓу вас, направи само единаесет. Ниту чекор повеќе. По тој последен чекор ќе видиш се’ пред што толку долго си затварала очи.

Помеѓу вас сеуште остануваат девет чекори. Не е вредно да ги изодиш и по пат да се изгубиш самата себе, за некој кој никогаш не бил твој. Не можеш да го изгубиш она, што никогаш не си го имала.

Кога ќе го направиш последниот чекор, ќе видиш дека љубовта има граница и се вика Достоинство. Тоа е единствената граница која не смее да биде прегазена во име на љубовта.

Немој, не вреди…за никој.

Таму, после последниот чекор ќе видиш дека чекањето исто има граница и се вика сеедно. Тој некој не направил ниту чекор кон тебе. Оние девет чекори, не треба да бидат поминати.

Кога некој ќе изоди единаесет чекори кон тебе, оние девет…трчај.

by Росана

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: