Ништо не може на сила, збогум!

Кога ќе стане претешко, кога си немоќен, кога повеќе нема смисла, кога повеќе немаш сила- пушти.

Кога ќе го дадеш својот максимум, а не е возвратено, кога секој следен чекор е чекор поблиску до парадоксот- пушти. Кога нема иднина во тоа, кога нема повеќе убавина ниту радост како некогаш- пушти.

Само- отпушти.

Бидејќи ништо не може на сила. Пушташ и вдишуваш длабоко. Па повторно. И го шепотиш тоа ‘пушти’ кога повторно се заплеткува. Па повторно длабоко ќе вдишеш и ќе продолжиш понатаму.

Низ животот. Најдобро што знаеш.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: