Престани да се саботираш, стани веќе еднаш од тоа дно! Има сеуште љубов во тебе

Не ги оставајте работите не завршени и не си дозволувајте таков ‘луксуз’ да живеете и постапувате од отворените рани.. Излечете ги болките, излечете се себе си. Бирајте најдобро за себе.

Сфатете дека не можете никого да спасите. И ако ‘горите’ во таа желба, нема поради тоа повеќе да ве сакаат, дури можат да ви подготват предавство или да ве напуштат, бидејќи станувате сведок на нивните слабости.

Единствената личност која можете и треба да ја спасите сте вие самите. Да се спасите од стравовите, од несигурностите, од стравот да љубите и уверувањето дека таа не е возможна. Љубовта ни е дадена со самото создавање. И секогаш е тука. Само е прашање колку го слушаме сопственото срце и колку му дозволуваме да дише.

Разумот е корисен, но срцето е автентично, во него се среќаваме со самите себе.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: