Мораш да научиш да продолжиш

“Мораш да научиш да продолжиш. Тоа е дел од тоа. Дел од она што ја прави љубовта кон некого. Кога некој навистина го сакаш, тогаш го доживуваш како продолжение од себе. Не го сакаш само заради себе. Љубов е кога знаеш да пуштиш. “

— Meша Селимовиќ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: