Постои секогаш некое време идно, време за надеж

Постои секогаш некое време идно, време за надеж. Луѓе кои ќе ги изгубиш и оние кои Бог сам ќе ти ги пушти.

Постои момент на радост и час за плачење. Денови, кога сме храбри и доволно јаки.

Денови, кога животот ќе ни се скрши, кога го криеме лицето во перницата да не видат колку не’ боли.

Постои секогаш некое време кое поминало и за кое копнееме. И време идно за кое живееме. Најлоши се оние денови во кои мора да се победиме сами себе…

by Рита

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: