Тешко е со луѓето, но со себе е уште потешко

Почнете веднаш, во овој миг, да се определувате за среќата. Еве како ќе го направите тоа: Кога ќе ги отворите очите наутро, речете си: Универзалниот закон ја превзема грижата за моето секојдневие. Денес се’ на светов работи за мое добро.

Денов е нов и чудесен. Никогаш веќе нема ваков ден. Постојано ме води и ме насочува универзалната мудрост и се’ што правам ќе биде успешно.

Ме опкружува и ме штити универзалната љубов и низ животот се движам спокојно. Ако внимателно макар и за миг ми скршне, од она што е добро и конструктивно, истиот час ќе се вратам размислувајќи за убавината, љубовта и благосостојбата.

Јас сум духовен и ментален магнет што привлекува се’ што ми донесува среќа и благосостојба. Сите мои денешни потфати ќе бидат чудесно успешни. Сигурен сум дека цел ден, ќе бидам бескрајно среќен( среќна).

Секој ден нека ви започнува на ваков начин. Така ќе ја изберете среќата и ќе станете човек, што зрачи околу себе радост и добрина.

Џозеф Марфи

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: