Дали знаеш кога е доста?

Мерка. Да знаеш кога е доста, да почувствуваш колку смееш, до каде можеш, од каде нема враќање.

Да не копаш рана, да не сметаш во радувањето со бучно одобрување; да бидеш тука, да не бидеш терет, туку тег на вагата на леснотијата на постоењето.

Мерка.

Така потребна, а така лажлива; драгоцена за оној кој ја има. Мера.

Бранкица Дамјановиќ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: