Не ја ставам маската на лажна насмевка, на другите да им бидам по ќеф

Ќе го задржам правото да бидам поинаков. Да дадам љубов кога ќе посакам. Да плачам кога ме боли. Да не ја ставам маската на лажна насмевка, на другите да им бидам по ќеф.

Го живеам животот едноставно и искрено со здрава доза на лудило. По своја мерка и по мерката на тишината.

М.Антиќ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: