Успех е кога ќе ги преживееш сите свои разочарувања и ќе почнеш повторно

Промената која ја чекате прво се случува во вас.

Многу од нас чекаат некаква надворешна промена пред онаа внатрешната. Да се работи на себе, значи да се посветиш себе си, a не на она што се случува околу тебе.

Кога надворешните околности ќе станат секундарни, а вашите мисли, фокусот и емоциите примарни, тогаш ќе сведочите и на надворешна промена.

Кога ќе бидете во состојба да кажете: ‘Ништо од надвор не се сменило, но, јас животот го гледам со други очи’. ТОА Е ТОА!

Тоа е таа промена која вистински ја барате.. И тогаш, почнува СПЕКТАКАЛ! Мир, која ниедна реалност нема да може да ја смени..

Ана Бучевиќ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: