Не се губи себеси, не губи надеж, не ја губи насоката

Што и да се случи, остани жив. Не умирај пред навистина да умреш. Не се губи себеси, не губи надеж, не ја губи насоката. Остани жив, со секоја клетка во своето тело, со сите влакна на твојата кожа.

Остани жив, учи, мисли, гради, измислувај, создавај, зборувај, пишувај, сонувај, дизајнирај. Остани жив, во себе, остани жив дури и надвор, исполнет со боите на светот, исполнет со мир, исполнет со надеж. Остани жив од радост. Постои само една работа која не смееш да ја изгубиш во животот, а тоа е самиот живот.

Virginia Woolf

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: