Највредно е она што НИКОГАШ не можеш да купиш со пари

Помири се со животот. Ти си во сопствената кожа, во некоја друга не можеш повеќе да се родиш.

Човеку, ти си повеќе од твоите пари. Твојата вредност не може со злато да се измери. Највредно е она што НИКОГАШ не можеш да купиш со пари: добрина, наклоност, топлина, нежен дом, сочувство, пријателство.

Малку повеќе ‘ние’ а малку помалку ‘јас’. Малку повеќе добрина, а помалку завист. Малку повеќе цвеќе за живот, а помалку на гробот.

Phil Bosmans

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: