На крајот, можеме да поднесеме многу повеќе, отколку што мислиме

Aко не можеш да бидеш бор на врвот од брегот, ти биди грмушка на дното на долината, но биди најубава грмушка, ако не можеш да бидеш дрво.

Ако не можеш да бидеш грмушка, биди трева, биди пат и направи некој среќен. Ако не можеш да бидеш орел, биди мало пиле. Но, биди најживо пиле во езерото.

Не можеме сите да бидеме капетани, некој мора да биде и посада. Постои тешка и лесна работа. Но, сите мора да ги извршуваме своите задачи.

Ако не можеш да бидеш автопат, биди патека. Ако не можеш да бидеш сонце, биди ѕвезда. Не се мери големината според тоа дали сме победници или губитници. Големи сме ако сме најдобри, во она што можеме да бидеме.

Daglas Malok

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: