Мора да бидете во состојба да ги поднесете поразите, критиката и да живеете со страстите

..За мене е најважно човекот да биде човек, отколку светец. Лесно е да се биде боженствен, гуру или било што посебно, но не е лесно да се биде човек.

Тешко е да се дава, најтешко е да се разбере. Човекот е дојден до точка од која сфаќа дека е неспособен да ја оствари својата основна човечност. Ако човекот е во состојба да биде човек, тој мора да убие се’ во себе.

Пред да може да се свири на флејта од бамбус , бамбусот мора да се издлаби! Вие така мора да се испразните. Мора да бидете во состојба да ги поднесете поразите, критиката и да живеете со страстите. Мора да престанете со стравувањата, да бидете подготвени да ве прогонуваат и отфрлаат.

Не смеете да очекувате да бидете сакани или почитувани: тоа е императив!

Свами Сатијананда Сарасвати

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: