Дали потполно му се предаваш на љубовта или бегаш од емоциите?

‘Одесекогаш сум сакал да дознам дали сум способен да сакам како тебе’ -му рекол ученикот на Хинду учителот.

-‘Нема ништо повозвишено од љубовта’- одговорил учителот. ‘Љубовта е тоа што го врти светот и тоа што ги држи ѕвездите на небо’

-‘Сето тоа го знам. Но, како да знам дали мојата љубов е доволно голема?“

– ‘Обиди се да откриеш дали потполно му се предаваш на љубовта или бегаш од емоциите. Но, немој да поставуваш такви прашања, бидејќи љубовта не е ниту мала, ниту голема, не можеш да ги мериш чувствата како што го мериш патот. Ако се однесуваш така, ќе го видиш само својот одраз, како месец на езерото, но нема да го следиш својот пат’.

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: