Не чекајте да помине животот, шансите, пријателствата, љубовта, приликите…

Често пати себе се блокираме, кога климаво ќе решиме да тргнеме, со страв да не згрешиме. Така? И ќе помине животот и шансите.

Поминуваат пријателствата, љубовта, приликите. Се плашиме да кажеме дека некого сакаме и затоа ги немаме крај себе. Се плашиме да гушкаме, да заблагодариме. Се плашиме да кажеме нешто да не испадни поинаку. Да не бидеме глупи и исмејани. Се плашиме да бидеме несовршени, бидејќи сите други се ‘совршени’, ние не.

Тогаш е најдобро да не се направи ништо и сигурно нема да се згреши. Луѓето кои ги собираат туѓите грешки или се многу строги кон себе или фокусот наместо на своите грешки, го вртат на туѓите, бидејќи им е полесно, не треба да им се даде моќ над сопствениот живот. Тие ќе заминат, а ти сам со себе уште ќе се расправаш.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: