Не чекајте да помине животот, шансите, пријателствата, љубовта, приликите…

Често пати себе се блокираме, кога климаво ќе решиме да тргнеме, со страв да не згрешиме. Така? И ќе помине животот и шансите.

Поминуваат пријателствата, љубовта, приликите. Се плашиме да кажеме дека некого сакаме и затоа ги немаме крај себе. Се плашиме да гушкаме, да заблагодариме. Се плашиме да кажеме нешто да не испадни поинаку. Да не бидеме глупи и исмејани. Се плашиме да бидеме несовршени, бидејќи сите други се ‘совршени’, ние не.

Тогаш е најдобро да не се направи ништо и сигурно нема да се згреши. Луѓето кои ги собираат туѓите грешки или се многу строги кон себе или фокусот наместо на своите грешки, го вртат на туѓите, бидејќи им е полесно, не треба да им се даде моќ над сопствениот живот. Тие ќе заминат, а ти сам со себе уште ќе се расправаш.

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: