Тешко е мене да ме разбереш…Мене треба да ме тумачиш

Ќе ви кажам една работа: ако си признаете себеси дека добро се чувствуват,е кога другите ќе ви кажат дека сте ОК, тогаш бидете подготвени да се чувствувате лошо, кога другите ќе ви кажат дека не им изгледате ОК.

Сѐ додека се живееш, за да се задоволиш очекувањата на другите, потребно е да внимаваш како се облекуваш, како се чувствуваш, како се чешлаш, внимаваш на чисти чевли- всушност постојано се трудиш да ги задоволиш очекувањата на другите.

И вие тоа го нарекувате човечно?

Antoni De Melo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: