Тешко е мене да ме разбереш…Мене треба да ме тумачиш

Ќе ви кажам една работа: ако си признаете себеси дека добро се чувствувате кога другите ќе ви кажат дека сте ОК, тогаш бидете подготвени да се чувствувате лошо, кога другите ќе ви кажат дека не им изгледате ОК.

Сѐ додека живееш, за да ги задоволиш очекувањата на другите, потребно е да внимаваш како се облекуваш, како се чувствуваш, како се чешлаш, внимаваш на чисти чевли- всушност постојано се трудиш да ги задоволиш очекувањата на другите.

И вие тоа го нарекувате човечно?

Antoni De Melo

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: