Човекот го запознаваш, дури кога ќе му ги видиш вистинските солзи

Човекот го запознаваш, дури кога ќе му ги видиш вистинските солзи. Го запознаваш кога погледот ќе го спушти на земја. Го запознаваш, прашувајќи што всушност досега познаваше….

Човекот или неговата подобра варијанта? Човекот го запознаваш кога сам ќе остане на хоризонтот. И гледа угоре високо, гледа во далечина или се врти во круг. Барајќи некој за да ја каже својата болка и својата судбина.

Човекот го запознаваш кога самиот себе му се даваш.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: