Ми рекоа дека немам чувства, бидејќи не сакав да ги покажам

Ми рекоа дека немам чувства, бидејќи не сакав да ги покажам…

Ми рекоа дека сум љубоморна, бидејќи сум искрена и не знам да лажам…

Ми зборуваа дека сум вообразена, бидејќи бегав од злобни погледи…

Ми рекоа дека не знам да сакам, бидејќи не ги сакав нив…

Секој има свој живот под ова небо, никој од нив не ме запозна… Мислам и дека не треба.

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: