Единствена грешка која можеме да ја направиме е никогаш да не згрешиме

Од родителите научивме, дека не смееме да згрешиме и затоа себеси си создаваме ограничувања.
Од страв дека ќе згрешиме, им препуштаме најчесто на другите да одлучуваат за нашиот живот. Се плашиме да го превземеме животот во свои раце, бидејќи можеме да направиме некоја грешка.
А грешките се добри и корисни. Преку нив учиме. Тие ни се потребни за да можеме понатаму да растеме. Тие се нашите патокази.
Единствена грешка која можеме да ја направиме е никогаш да не згрешиме. Затоа превземи го животот во свои раце, работи и дозволи некогаш и да згрешиш.
Работи, греши, опушти се, верувај, сакај, пеј, и танцувај.

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: