Не мислете за лоши работи и не зборувајте за нив- вашето тело слуша!

Обичен разговор може да доведе до голема загуба на енергија, особено кога зборуваме за нашите емоции. Кога во вашиот живот ќе се случи нешто ново, испробајте ја оваа метода: не разговарајте со никој за тоа, дури и ако чувствувате голема желба и треба да ја поделите со другите.

Кога нешто ќе се случи, задржете го тоа за себе и ќе ја сочувате својата сила и потенцијал, која моменталната ситуација ја носи. Дури и кога некој се обидува да ве вуклучи во нивните приказни, останете мирни и контролирајте ги своите емоции- на тој начин нема да им дозволите на другите да ве контролираат преку вашите чувства. Тоа ќе ја збуни таквата личност, а ќе ви даде повеќе сила.

Всушност, само бидете воздржани. Зборовите и мислите подеднакво влијаат на нашите животи, нашата ДНК ги препознава мислите и зборовите. Исто така, она што читаме влијае на молекулите на ДНК: тие добиваат акустична и светлосна информација. Читањето во тишина, остава траги во јадрото на нашите станици , следејќи ги електромагнетните канали.

Молитвата го буди потенцијалот и ги активира ресурсите на генетскиот апарат, додека некои луѓе го спречуваат нормалниот развој на организмот.

Генетскиот апарат не е рамнодушен кон она што мислиме или книгите кои ги читаме: се’ е вградено во генот кој го менува начинот на живот на секоја станица во еден или друг смер. Некои зборови можат да доведат до болест, а други зборови можат да доведат до оздравување.

Многу е важно да не мислите за лоши работи; уште поважно, за нив да не зборувате. Не се вели случајно- ‘Кажано и направено’ – активен е програмот на извршување.

Кога викате на некој, навредувате, не само што тоа влијае на неговото животно поле, туку и на вашето. Вие несвесно ја уништувате својата суптилна енергија и ја привлекувате истата клетва на себе и своите деца. Кога ќе ги замените негативните мисли и зборови со позитивни, создавате балон од љубов и позитивност околу себе и многу негативни работи нема да стигнат до вас.

Извор: atma

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: