Некаде те изгубив. На патот помеѓу минатото и иднината

Некаде те изгубив. На патот помеѓу минатото и иднината.

Ме праша дали те љубам? Да.Да.

И да го бирам овој живот повторно…ќе те изберам тебе, бидејќи ме научи што љубов е и што љубов не е. Ти беше нешто сосем поинаку. Беше среќа за која се молчи. Маж, покрај кој тишината беше најубава музика. Беше она што ниту еден не успеа да биде.

Живот. Си отиде од моето гушкање. Остави празнина која никој никогаш ќе нема прилика да ја пополни. Некаде те изгубив, помеѓу вчера и утре. Помеѓу сега и засекогаш.

А можевме вечно да траеме, да бираа срцата. Можевме вечно да траеме, да не избиравме нешто што сметавме дека ни значи повеќе од љубовта.

Ти и јас веруваме во животот. Веруваме во судбина. Веруваме во Бог.

Веруваме во еден ден….

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: