Не верувајте, кога ќе ви кажат дека Љубов не постои… Тие само уште не ја почувствувале

Не верувајте… Не верувајте, кога ќе ви кажат дека не заслужувате, бидејќи не знаат ни тие дека нешто заслужиле. Не верувајте, кога ќе ви кажат дека љубов не постои, тие само уште не ја почувствувале.

Не верувајте, кога ќе ви речат дека не можете да бидете и да имате, бидејќи и нив ги учеле дека мора да изберат. Не верувајте, кога ќе ви кажат дека сите луѓе се лоши, бидејќи тие се луѓето кои уште не ги разбирале другите. Не верувајте, кога ќе ви речат дека е нешто невозможно, тие само не сведочеле на величенственоста на Бог.

Не верувајте, кога ќе ви кажат дека не смеете да посакувате, тие само се плашат дека нивните желби нема да се остварат. Не верувајте, кога ќе ви кажат дека не можете трајно да бидете среќни, тие само тоа уште го немат постигнато.

Не им верувајте…Бидејќи ако им поверувате, истата реалност ќе ја живеете, па и вие во тоа ќе поверувате.

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: