Промената која ја чекате прво се случува во вас

Промената која ја чекате прво се случува во вас.

Многу од нас чекаат некаква надворешна промена пред онаа внатрешната. Да се работи на себе, значи да се посветиш себе си, a не на она што се случува околу тебе.

Кога надворешните околности ќе станат секундарни, а вашите мисли, фокусот и емоциите примарни, тогаш ќе сведочите и на надворешна промена.

Кога ќе бидете во состојба да кажете: ‘Ништо од надвор не се сменило, но, јас животот го гледам со други очи’. ТОА Е ТОА!

Тоа е таа промена која вистински ја барате.. И тогаш, почнува СПЕКТАКАЛ! Мир, која ниедна реалност нема да може да ја смени..

Ана Бучевиќ

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: