Јас повеќе нема да ги трпам оние кои не го заслужуваат моето трпение!

Јас повеќе нема да ги трпам оние кои не го заслужуваат моето трпение. Јас не сум подготвен да трпам се’ што ќе ми испрати животот. Не затоа што сум станал арогантен, туку дојдов до точка во која ми е жал да го губам времето, на нешто што не ми лежи на душата, што ми предизвикува болка.

Јас не трпам цинизам, неоснована критика и побарувања од било кој вид. Изгубив желба да им угодувам на оние, на кои не им се допаѓам, да ги сакам оние кои мене не ме сакаат и да се насмевнувам на луѓето кои никогаш не ми се насмевнуваат, да ми возвратат.

Јас не трошам ни минута за лажговци и манипулатори. Си одам ако покрај себе гледам преправање, лицемерие и евтино ласкање.

Трачовите предизвикаат одвратност во мене. Не сакам ривалство и споредување. Верувам дека светот е создаден од спротивности и затоа избегнувам луѓе со инертни, нефлексибилни начини на размислување.

Во пријателството ме привлекува верност, а ме одбива предавството. Не комуницирам со оние, кои не знаат како да дадат комплименти или не знаат да кажат збор на подршка.

Преувеличување и крајности ме доведуваат до досада. Тешко ми е да ги прифатам оние кои не ги сакаат животните. Но, првенствено, јас повеќе не ги трпам оние, кои не го заслужуваат моето трпение.

Jose Micard Teixeira

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: