За жал, една жена ќе ги трпи машките комплекси кои ги создаде друга жена

И мажите имаат комплекси по прашање на своето физичка и ментална состојба на која се многу слаби.

Сите комплекси кај мажите, како и кај жените, се формираат во детството. Меѓутоа, неуротични комплекси има повеќе кај мажите отколку кај жените. Тоа е поради фактот дека мајката (жената) го воспитувала свесно или несвесно под влијание на женскиот поглед на светот.

Овие се 4 главни машки комплекси:

1. Комплекс на агресивност. Се работи за агресија која не се покажува нужно само врз жената или некој во негово опкружување. Се работи за агресија која се манифестира за мажот преку неа да ја покаже савојата машкост. Ако не се чувствува доволно мажевно, ќе се обиде да се докаже преку агресивни испади.

2. Комплекс на променлива жена. Овој комплекс се создава уште во младите години. Кога детето ќе забележи дека мајката има две личности – прекрасна и нежна жена, но воедно може да биде тешка и опасна. Со тек на време ќе сфати дека жената треба да биде таква и затоа во една жена често ќе ја бара и таа друга страна, која можеби подоцна жените и не ја поседуваат.

3. Комплес на љубомора. Овој комплекс се создава кога детето од детството е научено дека жените изневеруваат. На таков маж е тешко да му се објасни дека тоа не е вистина и тешко ќе им верува на жените.

4. Мачо комплекс. Тој е во состојба со сите средства да му се докаже на светот дека е човек. Ако тоа некој го негира станува многу навреден.

Сите машки комплекси се воспоставуваат преку односот со мајката. А главната несреќа на сите жени е што мора да живеат со комплексите на машите кои ги создаде друга жена

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: