Јас својот пат вака компликуван сама го избрав

Се’ изгледа кај мене однопаку. Стојам цврсто на земјата, а мислите ми се во облаци.

Вешто играм со зборови, а не верувам во нив. Дрдорка сум, а најмногу ги сакам моментите кога ќе останам без збор.

За сите сум потпорен ѕид, а мене всушност најмногу ми треба потпора. Се смеам кога очите ми се тажни. Одам понатаму. И кога мислам дека немам сила за тоа.

Го следам својот пат иако ми велат дека патот е тежок. Ако…полесниот пат им го оставам на ‘слабите’ луѓе.

Јас својот пат вака компликуван сама го избрав.

by Рита

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: