Како да разликуваш љубов, од врзување или страст?

Како да разликуваш љубов, од врзување или страст? Ништо полесно. Љубовта спасува и помага. Љубовта го менува карактерот. Љубовта го прави човекот трпелив, добродушен, грижлив, несебичен, искрен, храбар. Љубовта потикнува на развој. Љубовта помага да се намали алчноста, гневот и зависта.

С.Н.Лазарев- Тајната на семејната среќа

Leave a Reply

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: