Што е трпеливост? Да гледаш трн, а да видиш ружа

Трпението не е пасивно страдање. Трпението значи да бидеш во состојба да гледаш далеку и да имаш доверба во крајниот исход на процесот.

Што е трпеливост?

Тоа е да гледаш трн, а да видиш ружа.

Да гледаш ноќ а да видиш зора.

Нетрпение значи да се види само она што ни е под носот и поради тоа неможност да се види исходот. Тие кои го љубат Бога никогаш не остануваат без трпеливост, биддјќи знаат дека е потребно време младиот месец да стане полна месечина.

’40 правила на Љубовта’- Девето правило

Елиф Шафак

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: