Ако научиш да допираш без допир…

Ако научиш да допираш без допир и љубиш без усни, значи и кога не гледаш, само ги затвораш очите и чувствуваш со цело битие….

И кога не сте заедно.

Кога ги разбираш никогаш не изговорените зборови, кога нечии очи само ќе светнат во твоите зеници и со нив најсветло го гледаш светот…Ќе знаеш дека сакаш искрено

Крај на муабетот

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: