Дали верувате во случајни средби?

Нашиот живот зависи од случајни средби, пресврти во судбината и неочекувано разгранување на патиштата. Дури и ако сметате дека вашиот живот е распореден по минути и детално испланиран, сепак се’ може да се преврти на најнеочекуван начин.

Случајности, тие мали чуда не се ништо друго туку наговестување: дека Универзумот има некои планови за вас, за кои не можете ни да сонувате. Секој од нас е вклучен во мрежа на случајности- тие и не’ потикнуваат и помагаат да го избереме животниот пат.

Околностите на средбите полесно се приметуваат по некое време. Меѓутоа, оној кој умее да ги види во сегашноста, се наоѓа во подобра позиција. Таквиот човек има повеќе шанси да ги искористи новите можности.

Покрај тоа, осознавањето се претвора во енергија. Што по внимателно ги пратите случајностите, тоа тие по често и се случуваат- а тоа значи, дека кај вас има поголем пристап на пораките- знакови за патот и смерот кој ви е предодреден.

Дипак Чопра- ‘Исполнување на желбата’

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: