На кој не му си доволно добра, можеби не е доволно добар да се носи со тебе

Малечка, кога следниот пат не си доволно добра, погледни внимателно околу себе. Гледај да не си опкружена со многу идиоти кои се плашат од твојот сјај, бидејќи ги привлекува како пеперутката пламенот.

Прости им, бидејќи стравот дека ќе изгорат е поголем од нивното воодушевување со тебе, но тука нема љубов.

И знај, не треба помалку да светиш, дека треба да се воздржиш од твојот магичен сјај, за да можете заедно да светите со ист интензитет.

За кој не си доволно добра, можеби не е доволно добар да се носи со тебе.

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: