Како реагирате на неверството?

Ако човек не знае да биде верен на себе и своите избори, тој е априори неспособен да биде верен на било кој друг…

И повторно за лојалноста.

Ситуацијата на предавство често е молба за совет. Дали лојалноста секогаш се манифестира како отсуство на предавство? Предавството е врв на ледениот брег наречен “неверство”. Круната е само мал дел од оваа ледена маса. Предлагам да се запознаете со целиот леден брег.

Големата студена карпа започнува во длабоките води на детството, со формирањето на основната доверба во светот. Ниту еден од нас не се сеќава како конкретно се формирала кај него. Но фактот е дека секој го поседува тоа.

Прашањето е за кој квалитет на верување станува збор. Довербата во светот (во личноста на родителите) расте со мали замрзнати кристали на самоприфаќање и формирање на самодоверба, која постепено се претвора во карпа на самодоверба.

Пред вербата (довербата), овој леден брег сè уште расте и расте, но вербата веќе може да порасте (да стане самоуверена).

Од сигурноста растат верувачки слоеви:

верба во себе,

верба во своите способности,

верба во Бога,

верба во науката.

Да, човек може да верува во било што. Но вербата не се претвора секогаш во лојалност. Лојалноста е верба која се покажува преку реални дела. Можете да бидете верни на себе, на своите принципи, уверенија, да бидете вистински пријател, вистински бизнис партнер, верен на својата работа, верен на својот избор на љубена личност. Лојалноста е верба со висок квалитет. Ако човек не може да биде верен на себе и своите избори, тој априори е неспособен да биде верен на било кој друг.

Неверството не се искажува секогаш како склоност кон сексуално неверство кон партнерот. Тоа може да се искаже како неспособност за донесување одлуки, избори во својот живот, одговорности во своите социјални улоги. Неверството може да се припише и на карактеристики на луѓе кои се психички незрели – инфантилни, кои во својот живот ќе заземат опортунистички позиции во интеракцијата со луѓето, може да бидат верни, но и грубо да изневерат.

Неверството на мажот може да се искаже како неспособност да биде глава на семејството, да преземе одговорност за семејството, да го брани својот став. Неверството на жената може да се искаже како несериозност и непостојаност во нејзините улоги, наивност.

Таков пар најверојатно ќе изгради зависни односи, бидејќи двајцата незрели луѓе полесно опстојуваат заедно. Лојалноста е карактеристика на психолошки зрела личност. Зрелата личност е свесна за своите избори. Таа е верна на себе во сè и секогаш.

Автор: Татјана Љавенко

извор: https://econet.ru/articles/179999-otsutstvie-izmen-ne-oznachaet-vernost

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: