Не жали, не плачи, само добро внимавај на себе

Вистинската самодоверба не се темели врз нашите постигнувања на овој свет, туку на исполнување на она што сме, нашата смисла, она што си сме сами на себе и како им се претставуваме на нашето семејство и на светот околу нас. Ако личноста има таква самодоверба, може да предизвика верба и доверба кај другите. Неуспехот не... Continue Reading →

Зошто порадо не трпите неправда, зошто порадо не ја претрпите штетата?

“ Многу срамно е веќе тоа и за вас дека имате тужби помеѓу себе. Зошто порадо не трпите неправда? Зошто порадо не ја претрпите штетата? “ (1 Коринтјани 6, 7 ) Тужба е дејство со кое се покренува судската постапка во судот. Судот е институција која ги разгледува и решава граѓанските и кривичните спорови. Спор... Continue Reading →

Што е карма?

Зборот карма е од санскритско потекло и означува акција. Таа е еквивалент на законот на Њутон кој вели: ‘секоја акција мора да има реакција’. Кога мислиме, зборуваме или делиме, ние иницираме сила, која има соодветна реакција. Оваа повратна сила може да биде модифицирана, променета или спречена, но повеќето луѓе не е во состојба да ја... Continue Reading →

Помошта од Бог доаѓа на непознат начин

Еднаш еден човек дошол кај древниот мудрец во очајна ситуација. Му требало помош во решавање на неговиот случај, па го замоли мудрецот да се помоли и да предложи решение за неговата ситуација. Како може проблемот да се реши? Мудриот филозоф ја изговорил молитвата и запишал десет можни начини за да добие помош човекот на парче... Continue Reading →

Царството Божјо не е во зборови, туку во сила

“ Некои се возгордееја, како да не ќе дојдам при вас; но наскоро ќе дојдам кај вас, ако сакаГоспод, и ќе ги познаам не зборовите, туку силата на оние, што се возгордеале, зашто царствотоБожјо не е во зборови, туку во сила. Што сакате? Со стап ли да дојдам при вас, или со љубов икроток дух?... Continue Reading →

Не судете ништо предвреме, додека не дојде Господ, Кој ќе ги изнесе на видело тајните на мракот

“ За мене сосема малку значи што мислите вие за мене, или што мислат другите луѓе, јас и самиот не судам за себеси, зашто во ништо не се чувствувам виновен, но со тоа не се оправдувам, судија ми е Господ. Затоа, пак, не судете ништо предвреме, додека не дојде Господ, Кој ќе ги изнесе на... Continue Reading →

Зошто кога правиме добро, луѓето ни враќаат со лошо?

На сите ни е позната изреката 'Прави добро и со добро ќе ти се врати', но секогаш тоа не е едноставно. Понекогаш луѓето на нашето добро, враќаат со лошо. Секоја ситуација во животот мора да се разгледува поединечно и што е можно непристрасно. Некои луѓе навистина можат да испаднат непристојни и неблагодарни, но личноста која... Continue Reading →

Бог никогаш не се откажува од тебе -11 пораки кои ќе ти помогнат

Бог нема секогаш да ти ги каже работите јасно. Понекогаш знаците се збунувачки, не затоа што Tој не знае да ти прати јасна порака , туку ти разбираш половично. Но, сепак Tој не се откажува од тебе. Ние секојдневно добиваме знаци, но нивното декодирање и примена во нашето секојдневие е малку поголем предизвик. Тие знаци... Continue Reading →

Што око не виде, уво не чу, ниту на човека на ум му падна, тоа е приготвено на Небесата

“ Но, како што е напишано: Што око не виде, уво не чу, ниту на човека на ум му падна, тоа Бог го приготвил за оние, кои Го сакаат.“ (1 Коринтјани 2, 9) Што му недостасува на современиот свет, невремето во кое сега живееме, за да сепак постои нешто што око не видело, за што... Continue Reading →

 Ниедно тело не може да се пофали пред Бога

“ Гледате, браќа, какви сте вие, повиканите: не мнозина сте по тело мудри, не мнозина силни, не мнозина благородни; но Бог го избра она, што е безумно во овој свет, за да ги посрами мудрите; Бог го избра она, што е слабо во овај свет за да ги посрами силните; Бог го избра она, што... Continue Reading →

Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑