Не дозволувам!

Колку повеќе неред си дозволите во животот, толку побрзо нередот ќе ви стане нормален и составен дел од животот.

Имајте повисок праг на толеранција и не дозволувајте различни луѓе и случувања да ви станат составен дел од животот.

Робин Шарма

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: