Законот на животот е закон на верување

Законот на животот е закон на верување, а верувањето најкратко може да се опише како мисла која никнува во човечкиот ум.

Од начинот на кој човекот мисли, чувствува и верува зависи состојбата на неговиот дух, тело и приликите во кои живее.

Техниката односно методологијата заснована на разбирање на она што правите, ќе ви помогне да развиете подсвесни темели за квалитетен живот.

Услишена молитва е по својата суштина остварување на човечките најискрени желби.

Џозеф Марфи

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: