Бог сака да знаеш

Се’ што гледаш, слушаш, допираш, вкусиш, помирисаш или почувствуваш на било кој начин е изразување на Божјото. Кога ќе просудиш дека тоа е нешто друго, тогаш тоа се појавува како нешто друго во твојот живот.

Затоа, не просудувај и не суди. Бидејќи она што ќе просудиш, ќе те просуди тебе; а она на што му судиш, ќе те осуди тебе. А она што ќе го видиш како што е всушност, ќе те види тебе каков си вистински. И во тоа ќе го најдеш својот мир.

Нил Доналд Волш

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: