Никој не може да избега од своето срце

Предавството е удар што не го очекуваш. Ако добро го познаваш своето срце тоа никогаш нема да те изненади. Затоа штом ќе ги знаеш неговите сништа, неговите желби, ќе водиш сметка за нив.

Никој не може да избега од своето срце. Затоа е подобро да слушаш што ти зборува. Дури и кога се преправаш дека не го слушаш она што ти го кажува, тоа ќе чука во твоите гради и нема да престане да ти повторува што мисли за луѓето, животот и светот..

Коељо

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: