Оној кој не згрешил, никогаш не пробал ништо ново

Кога доаѓа гнев, смејте се- тоа е патот до исцелување.

Радувајте се, кога среќата и проспетитетот му доаѓаат на луѓето- тоа е патот до исцелувањето.

Учете го јазикот на постоењето- тоа е патот на исцелување.

Однесувајте се кон животот како кон празник- тоа е патот до исцелувањето.

Не тагувајте поради не вратени долгови- тоа е патот до исцелувањето.

Однесувајте се кон луѓето како кон присуството на Бог- тоа е патот до исцелувањето.

Нека вашиот живот стане мирисен лотос- тоа е патот до исцелувањето.

Пијте од секој момент од животот- тоа е патот на исцелувањето.

Не губете залудно време, пари, енергија и храна- тоа е патот на исцелувањето.

Не тагувајте поради своите минати грешки- тоа е патот до исцелувањето.

Бидете подготвени да почнете се’ од почеток- тоа е патот до исцелувањето.

Не го правете своето богатство, свое проклетство- тоа е патот до исцелувањето.

Сфатете дека не треба да се преpravate- тоа е патот до исцелувањето.

Не се преставувајте совршени- тоа е патот до исцелувањето.

Сетете се при секое вдишување на својата божественост- тоа е патот до исцелувањето.

Во моментот на добивка или загуба, гледајте на себе од страна- тоа е патот до исцелувањето.

Причина за неволји и болести, барајте во себе- тоа е патот до исцелувањето.

Бидете благодарни и прифатете ги даровите со радост- тоа е патот до исцелувањето.

Сретнувајте се со излезот на сонцето со благослов- тоа е патот до исцелувањето. Славете го животот и создавајте- тоа е патот до исцелувањето.

Не претворајте го својот живот во битисување- тоа е патот до исцелувањето.

Не пуштајте секој во својата душа- тоа е патот до исцелувањето.

Радувајте се и сакајте- тоа е патот до исцелувањето.

Радувајте се само на она што создава светлина околу вас- тоа е патот на исцелувањето.

Извадок од книгата ‘ Книга на бесмртните’

Leave a Reply

Up ↑

%d bloggers like this: