Бог ти дава терет, колку што можат да носат твоите рамена

Како можеш да се надеваш дека ќе растеш без да се истегнеш? Каде се наоѓаат твојата вера и твојата сигурност? Од каде ги црпиш својата сила и својата моќ?

Се обидуваш ли да го живееш овој живот со сопствена сила, потпирајќи се на себе за да се провлечеш? Ако се обидуваш тоа, нема да можеш да му се спротиставиш на стресот и на напорот што се околу тебе.

Но, кога се’ ќе ставиш во Моите раце и ќе Ми дозволиш да те водам и да раководам со тебе, ќе можеш да направиш се’, зошто со мене сите работи се можни.

Чувствуваш ли дека мораш да исполниш премногу тешка задача? Зошто веднаш не почнеш да го префрлаш сиот товар и сета грижа на Мене и не Ме пуштиш да те водам низ тие матни води?

Ќе те водам низ сите тешкотии во мирните и тивки води и ќе те ослободам од секаков напор, кога твојата вера и твојата доверба ќе бидат целосно во Мене.

Ајлин Кеди – ‘Отворање на внатрешните порти’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: